Krk ostrov

Střediska

Odhadovaná doba čtení: 33 min.

V celém Kvarnerském zálivu neexistuje žádný jiný ostrov, který by se mohl pochlubit tolika superlativy jako ostrov Krk. Za prvé je to jeho velikost, která jej odlišuje od ostatních. Samotný fakt, že se Krk rozkládá na více než 400 čtverečních kilometrech, z něj automaticky činí vůbec největší ostrov nejen v oblasti Kvarneru, ale i v celém Jaderském moři.

Druhým aspektem je poloha ostrova. Krk totiž zaujímá své místo na samé špici kvarnerské oblasti, a je proto možné jej označit nejseverněji položeným ze všech obydlených chorvatských ostrovů.

Jedničkou na pomyslném soutěžním žebříčku chorvatských ostrovů je Krk také díky své snadné dostupnosti z pevniny, kterou zajišťuje Krcký most vybudovaný v 80. letech minulého století. Most měří cca 1,3 kilometru a jeho dva oblouky se tyčí ve výšce 60 metrů nad hladinou moře. Rijecké letiště, které je paradoxně umístěno právě na Krku, a pravidelné lodní linky už jen přispívají k dokonalému dopravnímu spojení mezi ostrovem a pevninskou částí Chorvatska. Krk je tedy dopravně nejdostupnějším ostrovem mezi svými ostrovními konkurenty a zároveň se nachází nejblíže břehům kontinentální Evropy.

Ostrov Krk nabízí téměř nekonečně širokou škálu možností, jak trávit volný čas – od nejrůznějších druhů sportu a noční zábavy přes krásnou přírodu a nespočetné pláže až po spoustu historických i kulturních památek prosycených dějinami a tradicí. Každý den na ostrově tak lze prožít jedinečným způsobem. Ať už se tedy vydáte po stopách dávných časů, které svůj odkaz zanechaly ve starobylých městech a vesničkách, oddáte se kouzelným plážím a odlehlým zátokám, posedíte u lahodné večeře při západu slunce nad mořským horizontem, anebo se necháte unášet ve víru nočního veselí v některém z letovisek, půjde zaručeně o jedinečný zážitek. Není proto divu, že se o Krku říká, že je nejrozmanitějším ze všech ostrovů Chorvatska.

Nikoho snad už nepřekvapí, že je Krk s touto pestrou výbavou nejnavštěvovanějším ostrovem na celém Jadranu. Tomu se pochopitelně přizpůsobil i zdejší turistický ruch, který se rozvíjí již od konce druhé světové války, a má tak dnes již bohatou tradici. Ta je zárukou kvalitních služeb a neustálých inovací ve prospěch návštěvníků.

Chystáte-li se tedy do Chorvatska a ještě jste se nerozhodli, do které části nebo na který ostrov vyrazit, nicméně víte, že chcete to úplně nejlepší z nejlepších, je Krk sázkou na jistotu.

Geografie a příroda

Ostrov Krk je místem mnoha přírodních kontrastů. Zajímavé je například to, že ačkoliv leží tak blízko pevnině a je s ní svázán pomocí mostu, zachovává si svůj typicky ostrovní charakter. Ten upoutal pozornost už v době, kdy k břehům ostrova připluli staří Římané a věnovali mu přezdívku Zlatý ostrov neboli Insula aurea.

Druhou, neméně pozoruhodnou skutečností je, že se v každé části ostrova nachází jiný typ krajiny. A tak můžete na severu a uprostřed ostrova vidět úrodná pole a pastviny, na jihu naopak spíše skály a kopce s nízkým porostem. Nicméně kopcovitá krajina není ničím výjimečným ani v ostatních částech ostrovního území. Celý Krk je totiž převážně tvořen vápencem. Právě díky němu a kouzlům zdejší přírody můžete u Dobrinje obdivovat nádhernou krasovou jeskyni Biserujka se skvostnou krápníkovou výzdobou. Na jihu je zase možné si vyšlápnout na nejvyšší bod Krku ve výšce 568 metrů, který se jmenuje Obzova, nebo na další vrcholky jako Brestovica nebo Zmina. Všude tam, kde jsou kopečky porostlé vegetací, se často pasou ovce. Naopak tam, kde je půda vhodná pro kulturní rostliny, se pěstuje vinná réva, ovoce, zelenina nebo olivy. Ve zbylých částech, tj. ve zhruba jedné třetině ostrova, převažují lesy.

Východ Krku, jenž je obrácen k chorvatské pevnině, má pak další raritu. Protože je tento úsek vystaven bóře, tedy silnému větru z protilehlých pevninských hor, stal se z původně úrodné krajiny nevlídnou pustinou. Jediné, co zůstalo, jsou charakteristické zídky zvané gromače, které kdysi oddělovaly jednotlivé zemědělské pozemky.

Naproti tomu ale můžete na Krku narazit i na několik potoků a krásné jezero Ponikve uprostřed hustě zalesněné krajiny. Tento sladkovodní rezervoár je současně zásobárnou pitné vody.

A pokud jde o samotné dlouhé pobřeží Krku, které asi nejvíce zajímá návštěvníky, panuje různorodost také zde. Na jedné straně jsou břehy skalnaté a strmě se svažují do moře, jinde jsou lemovány zátokami, lagunami a zálivy. A samozřejmostí jsou četné pláže, které bývají na Krku jak oblázkové, tak písčité. Kolem ostrova jsou pak ještě rozesety další menší ostrůvky a skaliska či útesy.

Klima, počasí

Ostrov Krk leží v oblasti mírného středozemního klimatu, které je ale navíc ještě ovlivněno polohou ostrova v blízkosti pevninských břehů Chorvatska, odkud sem vane pověstná bóra. Tento silný vítr fouká od chorvatských hor a zasahuje hlavně jih a východ ostrova. Jinak se ale Krk těší příjemným teplotám, což dokazuje i fakt, že se řadí k místům s nejvyšším počtem slunečních hodin v celé Evropě (2 500 hodin ročně). Takže také v tomto směru si může ostrov Krk připsat další bod na seznamu svých „nej“.

Obecně lze říci, že ostrov Krk je poměrně suchý, neboť jej kvarnerské hory chrání před deštěm. Průměrná letní teplota bývá kolem 26 °C, zatímco srážky nejsou během tohoto období téměř žádné, a pokud jsou, tak naprosto minimální. Během června, července a srpna se teploty mohou vyšplhat až ke třicítkám, a vzácné to není ani v září. Průměrná teplota vody přitom většinou zůstává na velmi příjemných 23 stupních. Pršet začíná na Krku až na podzim, přičemž nejvíc dešťů je obvykle zaznamenáno až v listopadu. Pokud se tedy chystáte na ostrov během letní sezóny, je slunná dovolená prakticky jistá.

Flora a fauna 

Stejně jako je rozmanitá krcká krajina, je pestrá i zvířena a rostlinstvo. Přispívá k tomu samozřejmě příznivé klima a v neposlední řadě místní obyvatelé, kteří se starají o zachování zdravé přírody a zemědělských tradic. Na Krku se tak pěstuje vinná réva, olivy, ovoce a zelenina.

Pokud se vydáte do Vrbniku, můžete si v jeho okolí povšimnout úhledných vinic, táhnoucích se v dlouhých zelených pásech. Právě tento kus ostrova s vinnými lány je proslulý pěstováním této oblíbené plodiny a především pak hlavním produktem – bílým vínem zvaným žlahtina, které nikde jinde neochutnáte.

Naopak na jiných místech ostrova, kde převládají pastviny, louky nebo kde jsou planiny v kopcích porostlé nízkou trávou, se pasou ovečky, které jsou taktéž důležitou součástí zdejší obživy.

Zatímco jih ostrova je spíše kopcovitý až hornatý, střed a sever jsou úrodné a vyhovují tak nejen kulturním plodinám, ale i divokým rostlinám, jichž se tu vyskytuje více než 1 300 druhů. Zhruba třetinu ostrova tvoří lesy, které se rozprostírají hlavně na západě a uprostřed Krku.

Pokud jde o zvířata, i zde má ostrov Krk své prvenství. Je tomu tak díky studenokrevným živočichům, kteří jsou zastoupeni 23 druhy plazů a 7 druhy obojživelníků, což je vůbec největší počet ze všech středomořských ostrovů. V jaderských vodách mezi ostrovy Krk, Cres a Mali Lošinj žijí některé druhy vzácných delfínů, ke kterým je dovoleno se přiblížit, pokud dodržíte přísná pravidla, s kterými vás místní seznámí ještě před vyjížďkou na moře. Ostrov Krk je dále domovem více než 200 druhů ptáků, z nichž jeden, jestřábovitý dravec sup bělohlavý, je poměrně vzácný a krom Krku jej můžete spatřit ještě na nedalekém ostrově Cres.

Historie ostrova Krk

Ostrov Krk, podobně jako jiné chorvatské destinace, má za sebou pohnutá staletí plná nejistoty, nadvlád různých národů a snah o přivlastnění si tohoto atraktivního území. Dle odborníků sahá historie osídlení Krku do prehistorických dob. Skutečně prvními obyvateli, jejichž pobyt na území ostrova je prokazatelně doložen, je však až kmen tzv. Liburnů, poražených ve 2. století před naším letopočtem Římany. Ti sice ovládli ostrov na několik dalších staletí, ovšem jejich přítomnost má pro Krk velký význam, neboť právě oni jej nazvali podle své první osady Curictum. Zkrácením tohoto slova vznikl později dnešní název Krk. Následovalo období byzantské a později benátské, které trvalo až do konce 18. století, v němž pak vládu přebírají Habsburkové. Nicméně nejdůležitějším obdobím pro Krk je nejspíše doba středověku od 13. do 15. století, kdy nejen ostrov, ale i chorvatské přímoří vzkvétaly pod rukama místního knížecího rodu Frankopanů. Odkazů na tyto schopné šlechtice se dochovala celá řada, ať jsou to hrady, městské domy a další sídla na různých místech kvarnerského pobřeží a na Krku. Na ostrově se hned dvakrát angažovala také Itálie, a to v roce 1918, i když jen na krátkou dobu, později pak společně s Německem obsadila ostrov za 2. světové války. Až po roce 1945 se Krk stává součástí Jugoslávie a definitivní nezávislosti dosahuje konečně roku 1991.

Pláže, koupání, plážové aktivity

Pláže na ostrově Krku jsou turistům známy už dlouhé roky. Svou dobrou pověst si vybudovaly hlavně zásluhou křišťálově čisté vody, pravidelné údržby a krásného prostředí, v němž se nacházejí. Dokladem kvality jsou u většiny důležitých krckých pláží nejen reference turistů, kteří je již navštívili, ale také certifikace udělovaná nadací Foundation for Environmental Education in Europe v mezinárodním programu zvaném Modrá vlajka.

Pláže u města Krk

Městečko Krk zaujímá rozlohu cca 110 km2, přičemž jeho členité pobřeží se zátokami a plážemi je dlouhé celých 62 km. Lze tedy předpokládat, že pokud jde o pláže, bude v okolí této ostrovní „metropole“ z čeho vybírat.

Dražica, pláž kempu Ježevac, Koralj, Plav, Politin/Krk (pláž u kempu Krk), Porporela, Portapisana, Redagara / Valda Gara (v letovisku Krk)

Pláže mimo město Krk 

Pláž Čižine (u vesničky Čižići), Jert (u vesničky Pinezići), Kozica (u letoviska Vrbnik), Malin Draga (u letoviska Malinska), pláž v zátoce Melska, Nuluk (u letoviska Vrbnik), Oprna (u letoviska Stará Baška), Pećine (v letovisku Šilo), Pod Kovač (u letoviska Vrbnik), Potovošće (u letoviska Vrbnik), Punta Debij (u letoviska Punat), Sveti Marak (česky Svatý Marek; nedaleko letovisek Vrbnik a Šilo), Škrila (u letoviska Stará Baška), Pláž Torkul (v zátoce Torkul), Vela plaža (u letoviska Baška), Zgribnica (u letoviska Vrbnik)

Turistická vybavenost, turistické aktivity, atrakce, zajímavosti 

Historie turistického ruchu na Krku se začíná psát na konci druhé světové války, a tak lze snadno dopočítat, že ostrov láká své návštěvníky už přes neuvěřitelných 70 let. Dnes sem zavítá už velmi slušný počet hostů – více než půl milionu lidí se každoročně rozhodne strávit svůj volný čas právě tady. Přepočítáno na noci, které tito návštěvníci prožijí na Krku, jde o neuvěřitelné více jak tři milióny přenocování.

Ubytování

Možnosti ubytování závisí na konkrétním letovisku. Na Krku najdeme městečka, která jsou spíše tradiční, a tak se v nich nenacházejí žádné velké hotely, ale jen apartmány v soukromí, penziony nebo rodinné vilky. Naopak některá města či vesnice se staly plnohodnotnými turistickými resorty a byly v nich vybudovány i velké hotelové komplexy s bazény a veškerým vybavením. Mezi oblíbený typ ubytování na ostrově Krku patří na druhé straně kempy. Ty jsou často umístěny v blízkosti pláží, a tak je letní dovádění u vody doslova na dosah ruky.

Turistika, pěší túry, výlety

Dalo by se říci, že ostrov Krk je doslova prošpikován turistickými stezkami a je tak se svými 300 kilometry značených tras celoročním rájem příznivců pěších túr. Abyste prošli všechny cesty a cestičky na Krku, potřebovali byste minimálně dva týdny času a museli byste na výlety do kopců a nížin vyrážet každý den. Je tedy dobré si vše správně naplánovat, sehnat kvalitní mapy a hlavně zvolit vhodnou obtížnost či typ trasy.

Stezky se totiž na Krku dají rozdělit do několika kategorií. Jednak jsou to pěšiny při pobřeží, podél kterého se setkáte se spoustou menších i větších zátok, pláží a poloostrůvků. Náročnost takové trasy se ale liší dle části ostrova – například na jihu nebo v severním cípu ostrova je pobřeží hornatější a tak hůře přístupné, jinde jsou naopak břehy plné snadno dostupných pláží a zálivů. Na drahé straně je to vnitrozemí, kde můžete podnikat další zajímavé výšlapy. Poměrně snadné to bude v centrální a západní části Krku, naopak nejvíce se zapotíte v horské oblasti jižní části ostrova, kde nejvyšší vrchol Obzova dosahuje výšky až 568 metrů. Až k němu vás zavedou turistické značky z letovisek Punat a Baška. Odměnou za trochu námahy ale bude neporušená příroda a krásné výhledy do rozlehlé krajiny. Některé trasy navíc vedou k historickým nebo kulturním památkám, například ke starobylým kostelům a klášterům nebo do malebných vesniček při březích moře, a tak vedle toho, že uděláte něco pro své zdraví, se také dozvíte spoustu zajímavého o samotném ostrově. A samozřejmě se vám může poštěstit zahlédnout i celou řadu zvířat a rostlin, které na Krku žijí.

Protože si ostrov Krk vedle klasické plážové turistiky zakládá i na turistice poznávací a sportovní, jsou jednotlivé hlavní cíle – města a vesnice – propojeny do jednoho výletního okruhu. Díky němu můžete prozkoumat ta nejpozoruhodnější místa ostrova.

Jednou ze stezek, která je součástí tohoto okruhu, je Bašská hlaholská stezka. Ta je upomínkou na objevení takzvané Bašské desky, tedy kamenné tabule s textem, jenž byl vytesán do kamene hlaholicí v druhé polovině 11. století. A protože je hlaholice jako taková základem chorvatského písemnictví a je pevně spjata se zdejší historií, přišli místní s nápadem na projekt, který by jednak uctil hlaholskou abecedu, jež je nejstarší slovanskou abecedou vůbec, a jednak na ni zajímavou formou upoutával návštěvníky ostrova. Vznikla tak Hlaholská stezka, podél níž je nainstalováno 33 kamenných monolitů symbolizujících jednotlivá písmena hlaholice. Naučná trasa tak plní hned dva cíle – jednak vzdělávací, tedy seznamuje kolemjdoucí se základy historického písma, a jednak kulturní, neboť jde de facto o sochy navržené a vyrobené studenty uměleckých škol v čele s akademickým sochařem.  Zajímavostí je, že finančně na stezku vedle řady chorvatských měst a institucí přispělo i hlavní město Praha.

Jednou z dalších značených tras, která prochází tentokrát horami, je tzv. „Putevima Dobrinjštine“ s 8 kontrolními body, mimo jiné v letoviscích Šilo a Dobrinj. Celá cesta je dlouhá zhruba 18 kilometrů a provede vás kopcovitou krajinou přerušovanou jen malebnými vesničkami.

Dvakrát ročně – na jaře a na podzim – se dokonce na Krku pořádají organizované pěší túry spojené s doprovodnými akcemi. V dubnu tak můžete zažít několikahodinovou dobrodružnou výpravu nazvanou “Po stopách chřestu“. Ta zahrnuje i jízdu lodí a bohatý trh, jehož vrcholem je chorvatská specialita z tisíce vajec a chřestu připravovaná na obří pánvi a podávaná s chlebem. Na trhu ale můžete ochutnat i další dobroty a poslechnout si něco z živé hudební produkce.

Když si naopak počkáte až do podzimu, můžete se zúčastnit podzimní vycházky pod názvem Miluji podzim v rámci Evropského týdne mobility. Do jejího programu je opět zařazen trh, tentokrát s čerstvými produkty místních farmářů.

Stezek je tedy na Krku opravdu hodně a dobrou zprávou je, že je lze využít i jako cyklostezky pro jízdní kola, skútry, motorky nebo čtyřkolky. Pro návštěvníky ostrova se pořádají různé cyklistické akce, které se podobně jako ty pěší konají hlavně na jaře a na podzim. Vrcholem podzimní sezóny je pak cyklistický závod Bodul Bike se zábavným programem.

Potápění a šnorchlování 

Ostrov Krk zdaleka není jen to, co je na první pohled vidět na jeho povrchu. Pod hladinou Jaderského moře, které omývá krcké břehy, se totiž ukrývá zcela jiný svět, o to zajímavější a ještě více strhující než ten pozemský – podmořská říše plná bizarních korálových zákoutí, pestrobarevných vodních živočichů a v neposlední řadě vraků potopených lodí. Ať už jste tedy pokročilý milovník podmořského dobrodružství anebo začátečník, který využije služeb některého z profesionálních potápěčských center, ostrov Krk je rozhodně skvělým místem, kde se oddat tomuto stále populárnějšímu sportu. Ve vodách kolem Krku a také kolem sousedních ostrovů se nachází hned několik lokalit, které vám umožní popustit uzdu své potápěčské vášni.

Jednu z nich najdete přímo při březích ostrova Krk u letoviska Šilo. Právě tady se na konci 60. let minulého století za dramatických okolností potopila řecká loď Peltastis. Stalo se to přesně v roce 1968, a to na počátku ledna, kdy nad Kvarnerskými ostrovy zavládla mořská bouře s mohutnou vichřicí. Ocelová nákladní loď německé výroby, která převážela dřevo z chorvatského pevninského přístavu Senj, byla sice vybavena kotvami a motory, přírodní živel byl ale silnější. Od Crikvenice, kde se loď v tu dobu nacházela, táhl silný vítr plavidlo po rozbouřeném moři s obřími vlnami až k ostrovu Krk. Kapitán se snažil do poslední chvíle činit taková opatření, aby zabránil nejhoršímu. Po několikahodinovém zápolení s Poseidonem ale narazila Peltastis do útesu u obce Šilo a v brzkých ranních hodinách se začala rychle potápět. Dvanáct členů posádky dostalo příkaz opustit palubu. Sám kapitán se rozhodl zůstat se svou lodí až do konce, což bylo tehdy otázkou kapitánské cti. Odešel tedy do kormidelny, kde byl také později nalezen mrtev, pohlcen mořem, avšak stále stojící u kormidla a hrdě hledící do dáli. Jeho tělo bylo následně vyjmuto, převezeno na souš a pohřbeno v Rijece. Ze všech 12 účastníků plavby se zachránili jen čtyři, a ani ti neměli zcela vyhráno. Protože k celé události došlo v lednu, utrpěli přeživší námořníci závažné omrzliny a lékaři jim museli amputovat prsty u nohou i na rukou. Osudná bouře navíc neměla na svědomí jen škody na moři, ale i poničené domy, silnice, lesy a rozvody elektřiny či zpřetrhané telefonní kabely. Dnes se k místu tragédie pořádají organizované potápěčské výlety. Větší část lodě zůstala pěkně zachována. Plavidlo je dlouhé zhruba 60 metrů, široké necelých 10 metrů a vysoké kolem 33 metrů, přičemž vrchol hlavního stěžně je vidět už v hloubce cca 8 až 10 metrů. Samozřejmě kolem vraku se neustále pohybují hejna ryb a zahlédnout můžete i kraby nebo chobotnice.

Jen několik kilometrů od vraku lodě Peltastis, v mysu Sveti Marak, se rozprostírá několik set metrů dlouhý útes, který je domovem řady zajímavých mořských živočichů, hlavně ryb, hvězdic a chobotnic. Nechybí ani podmořský skalní tunel a malý vrak rybářské loďky.

Dále od břehů krckého letoviska Vrbnik odpočívá na mořském dně rozlomený vrak torpédového člunu. A nedaleko stejného resortu je také možné navštívit podmořskou jeskyni, která je díky hře světel pronikajících z prostoru nad hladinou nefalšovanou přírodní show. Samozřejmostí jsou barevné vodní rostliny a řada mořské zvěře, například mořští úhoři nebo humrovití.

Další dvě zajímavé lokality pro fandy potápění jsou k vidění u Staré Bašky. První je hned kousek od břehu a nabízí pohled na členité dno s množstvím živočichů, jako jsou chobotnice, mlži, plži nebo mořské rostliny. Druhá lokalita je pak dále od Staré Bašky, přesněji mezi Starou Baškou a letoviskem Punat – u mysu vystupujícího do moře. I tady žije bohatá mořská fauna a flora, například chobotnice nebo mořské houby a další rostliny.

Jinýn známým místem je dno moře u nedalekého ostrova Plavnik, kde se v hloubce mezi 20 a 40 metry od hladiny nachází vrak dřevěné lodi z přelomu 18. a 19. století, tedy doby Napoleonovy. Ocelové kanóny, které měla loď na své palubě, jsou zde dodnes k vidění.

Z ostrova Krk jsou pořádány potápěčské výlety na dalších 8 ostrovů, přičemž jde celkem o 40 potápěčských lokalit, které zahrnují jeskyně, strmá podvodní skaliska porostlá mořskými rostlinami, barevné korálové zahrady s hejny ryb, rejnoky nebo mořskými korýši. V každém případě půjde o nezapomenutelný zážitek.

Jachting a plavba

I ta nejposlednější přímořská vesnička na ostrově Krk má většinou alespoň malé přístaviště, kde je možné ukotvit plavidlo nebo si případně nějaké zapůjčit. Obvykle platí, že čím větší nebo populárnější letovisko, tím rozlehlejší a vybavenější marina. A právě jedna větší a především vysoce kvalitní marina čeká na jachtaře a milovníky námořní plavby v resortu Punat na jihozápadě ostrova Krk. Jde o vůbec nejstarší kotviště tohoto druhu v celém Chorvatsku. Pochází už z 60. let minulého století a jeho hlavní výhodou je, že je chráněno před nepřízní počasí a hlavně před větrem. Dá se tedy bez nadsázky říci, že je opravdu oním pověstným bezpečným přístavem. Co se kapacity týče, Punat pojme na celých osm stovek lodí a v záloze má ještě kolem 500 míst ke kotvení na souši. Nechybí ani řada služeb včetně opravny lodí, restaurace, zdroje pitné vody, internetového připojení, možnosti napojení na elektrickou síť a dalších služeb. Není proto divu, že si punatské přístaviště vysloužilo mnohá ocenění a může svou kvalitu prokázat řadou certifikátů. Patří k nejlepším a nejluxusnějším přístavům Chorvatska.  

Stravování, restaurace

Chorvaté mají velmi rádi jídlo a pití. A protože jsou zároveň pohostinní, dopřejí kvalitní labužnický zážitek i svým hostům. Až tedy budete na Krku, nenechte si ujít jedinečnou příležitost pojíst a popít v některé z místních restaurací. Největší výběr podniků je pochopitelně v hlavním městě Krku, kde jsou zejména podél pobřeží rozesety nejrozmanitější restaurace a kavárny. Podobně je tomu také v Bašce nebo v letovisku Malinska. Ať už jste ale kdekoli, obzvláště doporučujeme vyzkoušet některou z opravdu tradičních restaurací, které poznáte podle názvu „konoba“. Vaří se v nich převážně ze surovin vypěstovaných na ostrově; vzhledem k rozšířenému turismu jsou ale přízpůsobeny internacionálním stravovacím návykům, takže často zde dostanete i pizzu, italské těstoviny a podobně. Základem chorvatského kulinářského umění jsou ryby a jiné mořské plody, dále různé druhy masa, zelenina, sýry, domácí chléb a víno. Nechybí samozřejmě oblíbená zmrzlina a moučníky. Delikatesou jsou ale také například grilované chobotničky. Jestliže se vám poštěstí pobývat v hlavním městě Krku nebo v resortu Malinska, udělejte si pěkný výlet do vesničky Poljica, která odtud leží co by kamenem dohodil. Najdete tam příjemnou stylovou „konobu“, jejíž zvláštností je, že nemá jídelní lístek. Co tedy nakonec uvidíte na svém talíři, je malým gastronomickým překvapením dle fantazie či doporučení majitele. Vše je ale připraveno z vlastních čerstvých surovin a spokojenost je vždy zaručena.

Hudební a jiné festivaly, svátky, tradice ostrova Krk

Ostrov Krk je rozhodně místem kulturním. Jeho obyvatelé si zakládají na svých tradicích, historii a kultuře a snaží se je také uchovat, a to zejména formou tradičního folkloru, společenských akcí a festivalů. Nejvíce takových vystoupení se koná během letní sezóny, takže pokud se na Krk chystáte právě v tomto období, je velká šance, že zažijete nevšední podívanou. Mnohé události se přitom opakují už dlouhé desítky let, přesto jejich popularita neupadá, ba právě naopak.

Třeba takový „Krcký folklórní festival“ již oslavil přes 70 let své existence, takže drží už opravdu bohatou tradici. Jeho součástí jsou tance s hudebním doprovedem a k vidění jsou také chorvatské kroje.

Během celého léta, tedy od července do srpna, se pořádají zajímavá vystoupení v různých historických zákoutích hlavního města Krku. I tato událost má za sebou více než půl století.

Pokud se zdržíte v hlavním městě do srpna, tak si určitě naplánujte pobyt tak, aby vyšel na 8. až 10. den tohoto měsíce. V tu dobu se zde totiž koná Lovrečeva, historické trhy s ukázkou řemesel, hudbou a tancem, atrakcemi pro děti a ochutnávkami. Během těchto slavností, které jsou upomínkou na sv. Vavřince, se městečkem pohybují lidé v historických kostýmech či tanečníci v krojích a róbách. Vše je zakončeno bohatým ohňostrojem.

Ve stejném měsíci a na stejném místě, tedy v srpnu ve městě Krku, ještě můžete být svědky sportovního svátku, respektive hned dvou, kterými jsou dvě regaty čili závody v plavbě.

Podobně je tomu s kulturou v letovisku Baška. I zde se pořádají letní a podzimní akce, a to od června až do listopadu. Součástí jsou různá vystoupení, výstavy, koncerty nebo ukázky tradiční bašské svatby.

Ošizeni při své návštěvě Krku ale rozhodně nebudou ani specifické skupiny návštěvníků. Například milovníci jazzu. Pro ty je připraven červencový jazzový festival v letovisku Omišalj. Pokud jste spíše fanda do rybaření, v tomtéž resortu si nenechte ujít rybářské slavnosti. Naopak znalci vína si přijdou na své v letovisku Vrbnik, kde se v srpnu konají vinné slavnosti s důrazem na zdejší originální víno žlahtina. Podobně je tomu na podzim v Punatu, kde jsou však v hlavní roli olivy. Podobných akcí zaměřených na některé konkrétní potraviny můžete ale na Krku zažít mnohem více. Svátky spojené s gastronomií jsou zde totiž obecně dosti běžné, protože si místní obyvatelé zakládají na vlastní kvalitní produkci a chtějí ji nabídnout všem, kteří ji buď zatím ještě nepoznali, anebo naopak těm, kteří už měli tu čest zamilovat se do zdejších specialit a chtějí si je znovu vychutnat za neopakovatelné ostrovní atmosféry.

Tím ale samozřejmě výčet akcí na Krku zdaleka nekončí. Je jich však tolik a jsou tak specifické, že by se o nich dalo povídat velmi dlouho. Ideální proto je zeptat se přímo v místě pobytu a nechat si poradit od místních. Je totiž velmi pravděpodobné, že se právě kousek od vás pořádá nějaký ten trh, koncert, sportovní klání či lidový festival, který dodá Vaší dovolené jiný rozměr.

Noční zábava

Ačkoliv Krk nepatří k destinacím, jejichž hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé přijíždějící za bujarou zábavou, najde se tu pár dobrých barů a nočních podniků. Na největší výběr samozřejmě natrefíte v hlavním městě ostrova Krku, ale ani v některých resortech na tento druh zábavy nezapomínají.

Nejznámější podniky na ostrově Krku:

Boa (v letovisku Malinska) – klasický diskotékový klub s velkým barem, tanečním parketem a boxy k posezení. Místní DJové hrají převážně elektronickou hudbu a techno. Zábava tu jede každý den od 23 hodin a končí k ránu, a tak je tento podnik určen hlavně mladým návštěvníkům, kteří se rádi odvážou v rytmu hudby a posedí u dobrého drinku.

Casa Del Padrone (v hlavním městě Krk) – diskotéka s kavárnou umístěná u pobřeží nedaleko městského mola. V provozu je přes den i večer a přitahuje hlavně mladé energické návštěvníky, kteří se rádi oddají uvolněné zábavě při sklence a za zvuků moderní hudby. Podnik tvoří venkovní terasa a dvoupatrová budova.

Jungle (v hlavním městě Krk) – klasická letní diskotéka, která hostí DJe z celé Evropy, se nachází v centru hlavního města Krku. Zaměřuje se převážně na mladé, ale věkový průměr je o něco vyšší než ve většině ostatních podobných podniků na ostrově. Dominantním hudebním stylem je pop a letní hity.

Tajana (v hlavním městě Krk) – tento caffe bar se nachází v historické části města Krku a poskytuje příjemné prostředí pro posezení a popovídání či k poslechu hudby.

Tiffany (v hlavním městě Krk) – klub s příjemnou terasou, která poskytuje výhled na moře a na historické opevnění města Krku. Přes den je tento podnik ideální k posezení nad kávou, zatímco večer se zaplní mladými lidmi a moderní hudbou.

Volsonis (v hlavním městě Krk) – dvoupatrový klub s venkovní zahrádkou. Klub se nachází na starém městě, které mu propůjčuje romantickou atmosféru. Zábava tu začíná už brzy v podvečer a končívá k ránu. Servírují se koktejly a další alkoholické nápoje, k poslechu a tanci hrají neúnavní DJové.

Sportovní aktivity 

Na suchu či ve vodě – na tom vůbec nezáleží. Sportovním aktivitám se totiž na ostrově Krku meze nekladou. Lákadlem číslo jedna je příjemně teplá voda Jaderského moře během letní sezóny. Není nad to ponořit se do mořských vlnek v blízkosti některého z rekreačních resortů a pěkně si zaplavat kolem pobřeží. 

Nedaleko od pláží bývají často umístěna přístaviště, která dávají tušit, jaký další sport bude zřejmě druhým nejoblíbenějším hned po dovádění ve vlnách. Ano, předvídáte správně – je to plavba všeho druhu, ať už surfování a jízda na šlapadle nebo jachting a projížďka na zapůjčeném člunu. Nikoho asi proto nepřekvapí, že při takové oblibě námořní plavby se na Krku pořádají nejrůznější závody, regaty a poháry a že se její příznivci sdružují v klubech rozesetých po celém ostrově. 

A u vodních aktivit ještě chvíli zůstaneme. Kdo už se nasytil plavání a lodních výletů, možná zatouží podívat se pod hladinu moře. Řeč je o potápění. Kolem samotného Krku, ale i okolo jeho nedalekých ostrovních sousedů se nachází několik desítek potápěčských lokalit, které jsou cílem organizovaných výprav začátečníků i pokročilých. 

A dostáváme se konečně na pevnou půdu pod nohama. Ani tady totiž nezůstává ostrov Krk nikomu nic dlužen. Je protnut takovým množstvím turistických tras, že nebudete vědět, kam dřív vykročit. A pokud se vám už nebude chtít šlapat po svých, nezoufejte. Řada stezek je vhodná i pro jízdní kola, skútry, motocykly nebo čtyřkolky. Možnost pronájmu těchto dopravních prostředků je přitom široká – téměř v každé obci ostrova najdete nějakou půjčovnu. 

A jestliže ani jedna z výše uvedených aktivit vám nebude stačit, jsou tu ještě sportovní hřiště, která obvykle najdete v prázdninových letoviscích. Zahrát si tak můžete plážový volejbal, basketbal, minigolf a ping pong, navštívit střelnici v Punatu nebo zkusit tradiční ostrovní hru bocce, která je podobná známému petanque. 

Asi 3 km od města Krku si můžete zajezdit v oblíbených motokárách a vpustit tak trochu adrenalinu do žil. Zdejší dráha je dlouhá zhruba 300 metrů a klub je vybaven výkonnými vozy, které vám slibují spoustu vzrušující zábavy. 

Pamětihodnosti, muzea

Pamětihodnosti hlavního města Krku

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a kostel svatého Kvirína

Frankopanská pevnost Kaštel a městské hradby

Kostel svatého Františka 

Akvárium a terárium ve městě Krk 

Pamětihodnosti mimo hlavní město 

Františkánský klášter s muzeem na ostrově Košljun u letoviska Punat 

Kostel svaté Lucie v Bašce (Crkva sv. Lucije)

Kostel Svaté Trojice v Bašce 

Kostel sv. Jana Křtitele v Bašce 

Krajské muzeum v Bašce

Fulfinum-Mirine u letoviska Omišalj

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Omišalj

Dům krckého folklóru v městečku Omišalj

Park s památníkem padlých vojáků v Omišalj 

Park Dubec v Omišalj

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vrbniku 

Nejužší ulička na světě ve Vrbniku

Městské muzeum ve Vrbniku 

Museum Baćin dvor ve Vrbniku 

Krcký most

Výlety na ostrově Krk

Ostrov Goli otok (Holý ostrov)

Ostrov Sveti Grgur (Svatý Řehoř)

Ostrov Pag 

Ostrov Rab 

Ostrov Cres 

Chorvatská pevnina

Plitvická jezera

Rijeka 

Záhřeb


Mapa